Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

Solární Zařízení

Potrubní tepelné ztráty mezi zásobníkem tepla a solárními kolektory snižují efektivitu systému. Ve srovnání s klasickými otopnými systémy nejsou však používána žádná fosilní (např.uhlí,ropa či zemní plyn) paliva.

Izolace solárních rovzodů snižuje energetické ztráty a přispívá k tomu,že zařízení pracuje efektivně po celý rok. Toto je zvláště důležité na podzim,v zimě a na jaře, kdy se není třeba díky uspořené energii vracet k fosilním palivům. U izolace solárních rozvodů je třeba brát ohled na jiné podmínky než u klasických potrubních rozvodů pracujících s teplou vodou.

Solární kolektory se nacházejí především ve venkovních prostorách budov. Na základě toho,že se nacházejí v exteriéru, je třeba aby použitá izolace byla odolná vůči vnějším vlivům,jako je UV-ozon, ptáci či hlodavci. Případné škody mohou izolaci poškodit, vyskytují se tepelné mosty. Ztráty energií jsou otázkou času.

Aby nedocházelo na solárních rozvodech ke ztrátám energie, musí mít izolace následující vlastnosti:

 

 

Odolnost vůči vlhkosti

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Odolnost vůči vysokým teplotám

V létě může vystoupit teplota na solárních rozvodech až na 150 °C. Izolace musí tuto teplotu trvale snáše

UV-odolnost Dopadající

UV-záření může nevhodnou izolaci zničit. Izolace solárního rozvodu má být neomezeně dlouho UV-odolná.

Odolnost vůči škůdcům

Ptáci a hlodavci cíleně izolaci napadají,protože jim dodávají látky k stavbě hnízd. Robustní vnější vrstva izolace izolaci chrání a garantuje její stálou efektivitu po dlouhá léta.

Flexibilita

Solární rozvody jsou za účelem spojení modulů se zásobníky vody často ohýbány. Flexibilní izolace jsou velmi vhodné k izolaci celé sítě spojení, bez nutnosti dalších zvláštních spojů, díky kterým by mohlo teplo zbytečně unikat.