Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

Stavba Lodí

Každá moderní loď je dnes vybavena nejmodernějším možným technickým systémem vyšší úrovně než je téměř každý hotel nebo výrobní závod. K této skupině patří mj. obrovské lodě pro okružní jízdy, stejně tak FPSO lodě (Floating Production Storage and Offloadnig Unit = plovoucí výrobní, zásobovací a vykládací lodě) k nakládce olejů a zemního plynu.

Probíhají zde všechny činnosti: od pokojového topení přes klimatizaci až k obsáhlým chladícím systémům pro úschovu potravin a dokonce pro ledové plochy na palubě lodí. Mechanické přístroje podléhají na volném moři stejné problematice jako na zemi, mohou zde však ještě hrát roli dodatečné faktory.

Oheň a kouř jsou na moři velmi důležitými tématy a mezinárodní námořní organizace IMO (International Maritime Organisation) je zohledňuje vlastními zkušebními postupy. Tyto postupy jsou světově známé v celém světě a obsahují opatření k určení vývinu kouře a jeho toxicity.

Před použitím izolace na lodi musí tato projít všemi rozhodujícími testy organizace IMO. Pojišťovací společnosti pro plavby na moři, především Lloyds Register, americká klasifikační společnost ABS (American Bureau of Shipping) a Bureau Veritas, celosvětová společnost pro oblast posuzování shody a certifikace služeb používají výsledky IMO-testů, zejména k udělení povolení materiálů,které lze použít pro instalaci izolací na palubách velkých lodí a dalších mořských zařízení. Má být k dispozici takový izolační materiál, který u mechanických systémů během mořské plavby zabrání kondenzaci, ztrátám energií a korozi potrubních rozvodů a ideálně má následující vlastnosti:

 

 

Odolnost vůči vlhkosti

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Koroze pod izolací

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Certifikace Lloyds Register

Kaiflex odpovídá mezinárodním normám pro jízdy mořských lodí a je certifikován mj. institutem Lloyds Register pro použití na zařízeních námořnictva a mořských lodí.

Absorpce hluku

Při pohybu média v potrubí dochází k přenosu hluku. Každý zaizolovaný potrubní systém tento hluk všeobecně snižuje.

Odolnost vůči vodním parám

Díky superjemné buněčné struktuře je ochrana proti vodním parám \"zabudována\" v izolační vrstvě Kaiflex. Vodní páry tedy izolaci Kaiflex neovlivňují. Další externí ochrana proti nim není nutná.