Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

Chladící Technika

Potrubní rozvody v oblasti chlazení dopravují media mnohem nižší teploty než je teplota okolí. Z tohoto důvodu dochází na jejich povrchových plochách ke kondenzaci. Následky bývají proces koroze a tvorba plísní. Chladící systém je tak znehodnocen a dochází k jeho postupnému zániku.

V každém chladícím zažízení používáme výměníky tepla připojené potrubním rozvodem, v němž se nachází buď kapalné nebo plynné medium. Zhušťování a uvolňování chladící látky umožňuje ochlazování chladícího zařízení. Při provozních teplotách pod 0 °C dochází k zamrznutí vody na rozvodech. Tvorba ledu komplikuje práci chladícího zařízení a může drasticky snížit výkon celého systému a životnost zařízení. Správně navržená dimenze elastomerní izolace na bázi uzavřených buněk je potom pro potrubní systém chladícího zařízení nezbytná.

Kondenzát a tvorba ledu představují nejrychlejší možno slabinu zařízení. Ventily, příruby, čidla musejí být správně zaizolovány. Izolace má mít následující vlastnosti:

 

 

Odolnost vůči vlhkosti

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Ochrana proti tvorbě bakterií

Kaiflex disponuje i bez přidaných látek vynikající ochranou proti plísním a tvorbě bakterií, splňuje podmínky čistoty vzduchu, např. v nemocnicích.

Odolnost vůči vodním parám

Díky superjemné buněčné struktuře je ochrana proti vodním parám \"zabudována\" v izolační vrstvě Kaiflex. Vodní páry tedy izolaci Kaiflex neovlivňují. Další externí ochrana proti nim není nutná.

Snížení počtu tepelných mostů

Na ventilech,přírubách a úchytech trubek dochází k přehnaným ztrátám tepla, jestliže nejsou správně zaizolovány. KAIMANN přichází s řešením tohoto problému. Chladové objímky Kaiflex, segmentová kolena a další široká škála příslušenství umožňují jednoduchou izolaci těžce dostupných míst v potrubním systému. Následkem je redukce tepelných mostů a optimalizace spotřeby energie.