Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

Topení / VZT / Klimatizační Technika

Stále více jsou jak velké,tak i malé objekty větrány a odvětrávány. Kvalita vzduchu v místnosti je stále důležitějším zdravotním faktorem. Na výzamu stále více nabývají VZT kanály v budovách, starající se o výměnu teplého, použitého vzduchu a studeného, venkovního vzduchu.

Izolace je významnou součástí klimatizace klimatizačního zařízení se vzduchovými kanály. Povrchové plochy kanálu vedou k velkým ztrátám tepla. Tyto ztráty lze však vhodnou izolací minimalizovat. Zároveň je použitím vhodné izolace vyloučena možnost tvorby kondenzátu.Vedle teplého a studeného vzduchu jsou přenášeny též škodliviny,které jsou spojeny s tzv. "Syndromem nezdravých budov", a o nichž se domníváme, že způsobují nebo zhoršují nemoci. Následky bývají mj.únava,která způsobuje pokles produktivity práce. Izolace může obsahovat prach,vlákna a plísně,z toho důvodu je velmi důležitá její správná volba. Flexibilní elastomerní izolace na bázi uzavřených buněk tyto neobsahují, jsou odolné vůči vlhkosti, stejně tak nepodléhají tvorbě plísní. Mají velmi dobré akustické vlastnosti a v kombinaci s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi jsou optimálním řešením pro systém vzduchotechnického zařízení jako celku.

Pro správnou volbu izolace vzduchotechnického systému jsou ideálními předpoklady následující charakteristiky:

 

 

Struktura uzavřených buněk

Když se tisíce malých buněčných stěn seskupí vedle sebe a vytvoří buněčnou strukturu, začínáme mluvit o izolační hmotě. Když jsou tyto struktury uzavřené a tvoří velmi malé buňky, vznikla kvalitní izolační hmota Kaiflex s velmi jemnou uzavřenou buněčnou strukturou.

Dobré akustické vlastnosti

Tělesný a přírodní hluk mohou mít negativní následky na duševní zdraví. Příliš mnoho hluku může způsobit i nemoc. Viskozní elastické materiály hluk tlumí, slouží k redukci kmitání. Kaiflex má viskoelastické vlastnosti a nabízí dobrý akustický účinek.

Neobsahuje prach a vlákna

Kaiflex neobsahuje prach a vlákna, tyto během instalace ani nepřetržitého provozu dále nerozšiřuje.

Bez formaldehydu

Formaldehyd je látka,kterou nesmí obsahovat žádná izolace. Tato rakovinotvorná látka nesmí na žádném pracoviště přesáhnout své limity. Izolace Kaiflex formaldehydy neobsahují.

Ochrana proti tvorbě bakterií

Kaiflex disponuje i bez přidaných látek vynikající ochranou proti plísním a tvorbě bakterií, splňuje podmínky čistoty vzduchu, např. v nemocnicích.