Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

Těžký Průmysl

Již malé vady či škody na potrubní síti velkých průmyslových zařízení mohou vést k závažným finančním a ekologickým katastrofám. Dlouhodobá údržba potrubních rozvodů začíná zábranou tvorby koroze.

Potrubní sítě zařízení těžkého průmyslu jsou z mnoha důvodů izolovány. Procesy,při nichž je třeba dodržet určitou toleranci teplot, mají velkou prioritu. Kontrola povrchových teplot je rovněž důležité z hlediska prevence zranění kvůli úrazu. Taktéž musí být zaručeno, že obsluhující personál neutrpí žádnou újmu na sluchu z důvodu trvalého hluku v potrubí.

Tato priorita má však své hranice. Náklady na opravu jsou mnohdy vysoké a následky koroze potrubních rozvodů jsou nebezpečné a v krajním případě i smrtelné, je tedy nutno jí každopádně zabránit. Při dlouhodobém kontaktu s agresivní, často solemi obsahující atmosférou dokáže jedině kvalitní vysokoteplotní a vhlkosti odolávající izolace napomoci tomu, aby potrubí zůstalo, i navzdory tomuto faktu, suché.

​​Z těchto důvodů musí izolace prokazovat následující vlastnosti:

 

 

Odolnost vůči vlhkosti

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Dobré akustické vlastnosti

Tělesný a přírodní hluk mohou mít negativní následky na duševní zdraví. Příliš mnoho hluku může způsobit i nemoc. Viskozní elastické materiály hluk tlumí, slouží k redukci kmitání. Kaiflex má viskoelastické vlastnosti a nabízí dobrý akustický účinek.

Ochrana potvrchových ploch

Izolace může časem vystavena mechanickým vlivům nebo dokonce roztržena. Nezávisle na tom, zda se tato poškození stanou úmyslně či neúmyslně, zhoršuje se její účinek. Kaiflex je k dodání s robustními ochrannými foliemi, které jí před běžnými poškozeními chrání.

Koroze pod izolací

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Odolnost vůči vodním parám

Díky superjemné buněčné struktuře je ochrana proti vodním parám \"zabudována\" v izolační vrstvě Kaiflex. Vodní páry tedy izolaci Kaiflex neovlivňují. Další externí ochrana proti nim není nutná.