Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

​Zemní Tepelná Čerpadla

Pomocí moderní technologie pozemních čerpadel (Ground Source Heat Pump,GSHP) můžeme ohřívat domácnosti,aniž bychom museli použít zásobník tepla (bojler), teplo je jednoduše přepravováno do budovy. Zvláště pak v tuhých zimách můžeme využít energie zemních čerpadel. Zemní čerpadla,která mohou přicházet do spojení s podlahovým topením, transportují nemrznoucí chladící látku potrubní smyčkou, která je volně položena. Chladící látka proudí touto smyčkou a odebírá teplo z okolní země.

I přestože jsou ztráty tepla velmi malé, může být teplota díky systému GSHP vyrovnána. Toto v praxi znamená, že je chladící látka mechanicky změněna, aby mohla přeměněné teplo udržet a opět vydat. Volně zakopaná potrubní smyčka musí teplo vázat a neizolujeme jí. Avšak na místech, kde přívodní a zpáteční tok leží vedle sebe nebo trubka je položena na zemi, je třeba použít izolaci, abychom docílili maximálního využití celého systému. Izolační látka pod zemí musí odolávat vlhkosti a také mít robustní ochrannou povrchovou vrstvu.

Pod zemí používáme dodatečnou ochrannou trubku včetně izolace. Nelze připustit žádné mechanické poškození izolace. U komplexních CSHP-systémů, jako např.ve školách či nemocnicích je umístěno v technických místnostech vícero potrubních rozvodů. Přestože získáme teplo od podlahy, leží teploty na přívodním potrubí pod teplotou okolí a bez použití izolace může docházet následně ke kondenzaci.

Použitá izolace sloužící k zábraně kondenzace a k optimálnímu využití systému má mít následující vlastnosti:

 

 

Odolnost vůči vlhkosti

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Ochrana potvrchových ploch

Izolace může časem vystavena mechanickým vlivům nebo dokonce roztržena. Nezávisle na tom, zda se tato poškození stanou úmyslně či neúmyslně, zhoršuje se její účinek. Kaiflex je k dodání s robustními ochrannými foliemi, které jí před běžnými poškozeními chrání.

Izolace komplexních zařízení

Kaiflex izolační materiály jsou vysoce ohebné a k dostání v mnoha různých dimenzích. Díky jejich flexibilitě je můžeme jednoduše řezat a samotná celá komplexní zařízení lze jimi jednoduše izolovat, aniž bychom si museli zhotovovat speciální díly.

Odolnost vůči vodním parám

Díky superjemné buněčné struktuře je ochrana proti vodním parám \"zabudována\" v izolační vrstvě Kaiflex. Vodní páry tedy izolaci Kaiflex neovlivňují. Další externí ochrana proti nim není nutná.