Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

​​​​​​​​​​​​Topení / Sanita v oblasti domácností

V dnešním světě si lze jen těžko představit domácnost bez spolehlivého topení a tekoucí teplé vody. Bydlení včetně teplé vody v koupelně je jednodušší a komfortnější. Centrální topení zde nabývá takové důležitosti, že všechny moderní obytné budovy jsou koncipovány již v základním provedení včetně něho.

V již existujících a špatně izolovaných budovách může být provoz otopného systému nákladově velmi náročnou záležitostí. Opatření ke snížení ztrát tepla jsou poté na zvážení. Buď použití tradičních paliv nebo topné systémy využívající solární teplé vody, která nám může ročně ušetřit hodně peněz. Náklady na topení každoročně rostou a každý jednotlivec je musí platit. Stále vyšší budou, budeme-li se chovat k těmto systémům nehospodárně. Efektivní energeticky-úsporná opatření začínají otopným systémem. Dnešní teplá voda je ohřívána v zásobnících na 60 °C. Moderní otopné systémy mohou být ještě či pouze podporovány pomocí tepelných čerpadel z obnovitelných zdrojů energií. Největší část stávajících topení je právě zásobována z obvyklých zdrojů (jako je olej nebo plyn) v kombinaci s elektrickým napětím.

Jednoduchým realizovaným úsporným opatřením za účelem zlepšení celkového systému je izolace kompletních rozvodných sítí, rozdělovačů a uzavíracích ventilů. Toto platí zvláště pro viditelné rozvody ve sklepích. Investice do použití izolace s uzavřenou strukturou je brzo návratná v krátkém čase. Správná izolace má mít následující vlastnosti:

 

 

Jednoduché zpracování

eprve když je izolace odborně správně namontována, může být spotřebovaná energie optimálně využita a teplo není svévolně čerpáno. Kaiflex neobsahuje prach a vlákna a je v jednoduchých případech použitelná jako samolepící. K instalaci nejsou potřeba žádné speciální nástroje. Zručný řemeslník může montovat Kaiflex bez žádných zdravotních rizik.

Vynikající tepelné vlastnosti

Velmi nízká hodnota tepelné vodivosti a vysoký odpor difuze vodních par jsou zárukou dlouhé životnosti. Kaiflex je velmi efektivní izolací v mnoha oborech a oblastech použití.

Snížení počtu tepelných mostů

Na ventilech,přírubách a úchytech trubek dochází k přehnaným ztrátám tepla, jestliže nejsou správně zaizolovány. KAIMANN přichází s řešením tohoto problému. Chladové objímky Kaiflex, segmentová kolena a další široká škála příslušenství umožňují jednoduchou izolaci těžce dostupných míst v potrubním systému. Následkem je redukce tepelných mostů a optimalizace spotřeby energie.