Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

Oblasti Studené Vody​

Rozsah škod, resp. nákladů na opravu vodovodního potrubí, které kvůli zamrznutí popraská, může být obrovský. Izolace na bázi uzavřených buněk působí proti zamrznutí potrubí a je tedy velmi doporučována. Studená voda proudí z centrálního zdroje přímo do domácností. Na vstupních místech vodovodních potrubí, které vedou do budov, vznikají na stavebních hmotách slabá místa, tzv. tepelné mosty, u nichž dochází ke ztrátám tepla. K tvorbě kondenzátu může docházet i na chladných povrchových plochách potrubí uvnitř budov.

Izolace vodovodních potrubí hraje důležitou roli v řešení takových problémů. Prevence proti vzniku koroze je však s odstupem nejdůležitější důvod, kvůli kterému jsou potrubí studených vod izolována. Když se zbývající voda v potrubních systémech dostanu pod hodnotu nuly, po krátkém čase zamrzne. Voda se po zamrznutí začne rozpínat. Tento tlak začne způsobovat, že se trubka začne na délku roztahovat nebo její spoje lámat.

Správná izolace tuto dobu zamrznutí podstatně prodlouží, pravděpodobnost zrezivění trubky je drasticky snížena.

Izolace celého potrubního systému je důležitá a má mít následující vlastnosti:

 

 

Dlouhá životnost díky vysokám hodnotám odolnosti vůči vodním parám

Velmi nízká hodnota tepelné vodivosti je předpokladem kvalitního izolačního materiálu. Superjemná mikrobuněčná struktura je zárukou toho,že se její hodnota nebude zvyšovat i dlouhodobě. Materiály Kaiflex tím zaručují izolační schopnost i z dlouhodobého hlediska.

Jednoduché zpracování

eprve když je izolace odborně správně namontována, může být spotřebovaná energie optimálně využita a teplo není svévolně čerpáno. Kaiflex neobsahuje prach a vlákna a je v jednoduchých případech použitelná jako samolepící. K instalaci nejsou potřeba žádné speciální nástroje. Zručný řemeslník může montovat Kaiflex bez žádných zdravotních rizik.

Odolnost vůči vlhkosti

Kaiflex je superjemná, elastomerní izolační hmota se strukturou uzavřených buněk, vyniká vysokou ochranou proti vlhkosti a vodě.

Struktura uzavřených buněk

Když se tisíce malých buněčných stěn seskupí vedle sebe a vytvoří buněčnou strukturu, začínáme mluvit o izolační hmotě. Když jsou tyto struktury uzavřené a tvoří velmi malé buňky, vznikla kvalitní izolační hmota Kaiflex s velmi jemnou uzavřenou buněčnou strukturou.