Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

​​​​​​​​​​​Chemický / Farmyceutický Průmysl ​​​​​

Zařízení pro chemické a farmaceutické procesy jsou vysoce technizované a musí být co nejpřísněji trvale kontrolovány.

Chlazení vzniká, je-li z jedné soupravy tepelných výměníků transportováno teplo k další. Výměníky tepla jsou spojeny potrubím, podél nich prochází kapalné příp. plynné chladicí médium. Mechanické procesy, které v tomto chladícím médiu probíhají, se postarají o snížení jeho teploty daleko pod okolní teplotou. V důsledku toho přemisťuje chladící médium teplo z chladícího tělesa.

Protože leží provozní teplota potrubních rozvodů daleko pod bodem nula, může voda na povrchových plochách potrubí kondenzovat a ihned zamrzat. Bez správně nainstalované izolace jsou potrubní rozvody chladícího zařízení brzo pokryty velkou tloušťkou ledu. Jeho tvorba urychluje proces koroze potrubí a zvyšuje teplotní zatížení chladícího zařízení, systém se stává neefektivním. Na celé potrubní síti je třeba zabránit kondenzaci a následné tvorbě ledu, toto platí i pro ventily a šroubení. K tomu je třeba, aby izolace měla následující vlastnosti:

 

 

Neobsahuje prach a vlákna

Kaiflex neobsahuje prach a vlákna, tyto během instalace ani nepřetržitého provozu dále nerozšiřuje.

Ochrana potvrchových ploch

Izolace může časem vystavena mechanickým vlivům nebo dokonce roztržena. Nezávisle na tom, zda se tato poškození stanou úmyslně či neúmyslně, zhoršuje se její účinek. Kaiflex je k dodání s robustními ochrannými foliemi, které jí před běžnými poškozeními chrání.

Odolnost vůči chemikáliím

Chemikálie a oleje mohou při kontaktu s izolací na ní nebo její strukturu za určitých okolností reagovat nebo jí poškodit. Kaiflex produkty s nebo bez folie jsou proti nejčastěji používaným chemikáliím bez dalších omezení odolné.

Ochrana proti tvorbě bakterií

Kaiflex disponuje i bez přidaných látek vynikající ochranou proti plísním a tvorbě bakterií, splňuje podmínky čistoty vzduchu, např. v nemocnicích.