Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

Klima / VZT

​​​ ​​​

Split-klimatizační jednotky se dnes stávají nezbytnými. Během letního období se starají o dodržení příjemných teplot, ať už kancelářích nebo obchodech. Příjemné tělesné pocity stojí v popředí zájmu.

Klimatizace je prostředkem k dosažení optimálního příjemného pocitu ve vnitřních budovách. Snížená teplota v místnostech je dosažena díky transportu chladící látky zevnitř směrem ven k výměníku tepla. Jednotka tepla je spojena s chladící jednotkou měděnou trubkou, jíž protéká chladící látka. Díky jejímu zkapalnění a kompresi na výstupu dosáhneme ve vnitřní místnosti velmi příjemných teplot.

U tohoto druhu energeticky intenzivních procesů je použití elastomerních izolací na bázi uzavřených buněk velice důležité, aby klimatizační zařízení pracovalo co možná nejeefektivněji. Minimální energetické ztráty a také ochrana proti tvorbě vlhkosti jsou klíčem k úspěchu,aby byla optimalizována celková spotřeba energie.

Vlhkost může korozi měděných potrubí klimatizačních zařízení značně uspíšit. Koroze zkracuje životnost potrubního rozvodu, opravy mohou být finančně nákladné. Je tedy velmi důležité zabránit tvorbě kondenzátu na potrubních rozvodech.

otrubní rozvod jako celek by měl být zaizolován elastomerní izolací na bázi uzavřených buněk. Tak nemá potom vlhkost šanci proniknout do potrubí. Ideálně má mít použitá izolace následující vlastnosti:

 

 

Odolnost vůči vodním parám

Díky superjemné buněčné struktuře je ochrana proti vodním parám \"zabudována\" v izolační vrstvě Kaiflex. Vodní páry tedy izolaci Kaiflex neovlivňují. Další externí ochrana proti nim není nutná.

Nepropustnost

Pěnové hmoty s otevřenou strukturu nasávají vodu knotovým efektem jako houby. Kaiflex je nepropustný. Vlhkost nemá šanci projít dovnitř izolace s uzavřenými buňkami.

Flexibilní a trvalá použití

estliže vzniknou u izolovaných objektů skuliny, mohou vznikat ztráty energie, tvorba ledu, vlhkost a koroze. Kaiflex je velmi ohebný a může být bezproblémově použit.