Oblasti použití

 

 

 

 

 

Oblasti použití

 

 

​​​​​​​​​​Akustické Oblasti Použití

V každé moderní budově jsou používána mechanická zařízení za účelem zpříjemnění živobytí, ať už se jedná o oblast topení, chlazení, zařízení pro přípravu vody či potrubí odpadních vod. Hluk vycházející z těchto zařízení však může zdravotní stav obyvatelů budov naopak zhoršit, proto jsou opatření k snížení hluku velice významným faktorem.

​V praxi vyžaduje řešení všech specifických problémů s hlukem kombinaci způsobů jednotlivých postupů z následujících dvou kategorií:

 

 

Vyloučení kmitání

Hluk proniká předměty ve formě kmitání a může se přenášet při bezprostředním kontaktu, např. mezi potrubím a jeho připevněním, od jedné povrchové plochy k druhé, přičemž oscilace na jedné povrchové ploše může následně právě tuto vyvolat na ploše druhé. Hlukové mosty tohoto druhu jsou odpovědné z velké části za rozšiřování hluku dále. Pružné viskozní elastické hmoty přerušují přímý fyzický kontakt a zabraňují rozšiřování kmitání dál.

Hluková izolace

Jestliže nelze vyloučit kmitání na jedné povrchové ploše, může být hladina hluku následně snížena díky přímému použití viskoelastického tlumiče zvuku, díky němuž jej lze na uvedených plochách výrazně snížit. \nSpanish Cuando una superficie no puede ser desacoplado acústicamente el nivel de ruido radiado puede reducirse.