Kaiflex KKplus s1
Bez kompromisů. Protože bezpečnost je vždy na prvním místě!!

Vlastnosti výrobku
Jen v Evropě zemře v důsledku požáru ročně až kolem 10.000 lidí, např. jen v Německu se jedná až o 600 osob v důsledku celkově až 200.000 škodních událostí. Z toho přes 80 % obětí není v důsledku ohně, nýbrž kvůli následkům kouře. V případě požáru rozhoduje každá sekunda. Pro postižené je životně důležité rychle najít únikové cesty. To je možné jen v případě nízkého vývinu kouře, proto tento faktor hraje u zabudovaných technických izolací rozhodující roli.

Izolační systém Kaiflex KKplus s1 je naší ultimativní volbou v oblasti TZB. Je určen především pro oblast společenských a reklamních budov, stejně tak ale i do budov obytných. Ohni vysoce odolný Kaiflex KKplus s1 splňuje coby první černá flexibilní izolace na světě třídu hořlavosti B/BL-s1, d0. Díky technologiím KaiCene a INCERAM-Cladding nabízí tento materiál velmi nízkou hodnotu vývinu kouře a zároveň vysokou odolnost proti ohni. Toto platí především pro oblast ochrany osob: únikové cesty zůstávají bezpečné a nebezpečí nadýchání či přiotrávení zplodinami z ohně je tak významně sníženo. V případě požáru tento fakt může hrát významnou roli při záchraně života. Projekční i montážní firmy jsou s Kaiflex KKplus s1 na straně jistoty.

  • náš nový bezpečnostní standart pro vysoce frekventované společenské a reklamní budovy
  • minimální vývin kouře a těžká hořlavost znamenají rozhodující plus pro bezpečnost osob v případě požáru
  • aktivní ochrana proti ohni díky povrchové INCERAM-Cladding (desky včetně povrchové vrstvy)
  • spolehlivě minimalizuje energetické ztráty
  • efektivně chrání před kondenzací vodních par a zaručuje izolační funkčnost systému
  • jednoduchá montáž díky KaiCene-technologii (izolační hadice bez povrchové vrstvy)