R-FORCE
Semi-rigid elastomeric foam

 

 

Produkty pro speciální případy využití​

 

Typ materiálu

R-FORCE není v podstatě material,ale technologie: skupina elastomerních izolací známá pod názvem Kaiflex, tvoří základ pro, k patentu přihlášenou technologii, která Vás přesvědčí svou kvalitativně vysokohodnotnou a vůči tlaku odolnou pěnovou strukturou uzavřených buněk. Tato odolnost se pohybuje v širokém rozmezí od 80 až přes 150 kPa (EN 826). R-FORCE dodává elastomerům jedinečně vlastnosti,jichž nelze dosáhnout u žádných jiných produktů.

Materiály R-FORCE se vyznačují vynikajícím odporem proti stlačení: čím větší tlak bude vyvinut, tím větší neúměrnou sílu dokaže R-FORCE vyvinout. Toto progresivní chování znamená zvýšenou jistotu použití ve srovnání s termoplasty nebo tvrzenými pěnami: zatímco běžné pěny tlak proporcionálně následují, tento vytváří extremní protitlak a dokáže tak kompresi zastavit.

 

Příklady použití

Pěny R-FORCE jsou ideálně určeny pro všechna použití, kde je třeba využít jejich pevnost v kombinaci s velmi jednoduchým zpracováním a zaručení vlastností pryže:

  • potrubní objímky a úchyty, podpěry pro držáky, sloupy a potrubí
  • pochozí izolace potrubí a zásobníků
  • předem zhotovené armatury a izolace zařízení (prefabrikáty), např.čerpadla, ventily
  • odnímatelná pouzdra pro potrubí, T-kusy apod.
  • izolace vedené pod zemí

 

Typy R-FORCE

 

R-FORCEpevný a tuhý jako tvrdá pěna,zároveň zůstává stále velmi ohebný díky výrobě na bázi syntetického kaučuku. Odolný proti rozlomení,proto schopný odolávat velkému zatížení.
 
R-FORCEplusrychlá, bezpečná a mnohostranná izolace všude na stavbě nebo v provozu díky k patentu přihlášeným R-FORCEplus deskám ve tvaru V.