Kaifinish
Jistota dlouhodobé ochrany před korozí

 

 

Produkty pro speciální případy využití​

 

Kaifinish je ochranný systém. Díky tomu je zpracování jednoduché a barva rychle zasychá. Systém více vrstev a následných prací je vyřešen v rozmezí krátké doby.

Ochranné barvy Kaifinish jsou odzkoušeny v kombinaci s elastomerními produkty Kaiflex,Kaisound a R-FORCE. V případě správné aplikace žádným způsobem negativně neovlivňují jejich rozhodné vlastnosti. Stejně tak je s nimi kompatibilní ochranný systém proti korozi.


Kaifinish - ochrana proti korozi

Kaifinish nabízí ochranu proti korozi díky odizolování kovových součástí od vzduchu a vlhkosti. U systémů pokovení (slída,zinek apod.) je naproti tomu pasivní ochranou, dlouhodobě nemění své ochranné vlastnosti a má výrazně rychlejší účinky.

Systém je založen na následujích třech vrstvách:

​   

Kaifinish Primer Kaifinish Primer Jako první je třeba u neželezných povrchů bezpodmínečně nutné nanést okrově žlutou signální barvu j. I u povrchů s obsahem železa toto doporučujeme z důvodů působení na další obsažené komponenty,stejně tak poskytuje dobrou ochranu pro povrchy s obsahem mědi, mosazi, bronzu,hliníku apod.
 
 
Kaifinish Base Kaifinish base Základní nátěr naneseme na železné kovy za účelem vyrovnání rýh a erozí. Díky svému světle šedému a matnému odstínu je barva na kovech či primerech velmi dobře zřetelná.
Kaifinish CoverKaifinish CoverKrycí nátěr naneseme na Kaifinish základní nátěr a tím práce dokončíme. Tmavě šedý odstín je dobře rozpoznatelný od ještě nedokončených nátěrů.
 

Nátěry Kaifinish Base a Cover je třeba nanést bez mezer a v dostatečné silné vrstvě. Abychom docílili maximální efektivity,např. podle normy AGI, je nutné provést celkem 4-6 nátěrů. Po dokončení prací a příznivých okolních podmínkách lze po cca 6 hodinách pokračovat v dalších pracech (např.instalace izolačních materiálů).