​​

 

Ochrana osobních údajů

Jsme potěšení, že jste navštívili naše stránky a děkujeme Vám za projevený zájem o naši společnost, produkty a služby. Zajištění ochrany Vašeho soukromí při návštěvě našich stránek je pro nás velmi důležité. Proto se prosím seznamte s následujícími informacemi:

1. Zásady nakládání s osobními údaji

Naše webové stránky můžete kdykoli navštívit, aniž byste museli zadávat osobní údaje. Při každé návštěvě těchto stránek budou prostřednictvím příslušného internetového portálu přenesena,zaprotokolována a následně uložena data, jako je např.datum a čas přístupu, název navštívené stránky, použitá množství dat a poptávaný poskytovatel internetu. Tato data nemohou být nadále přiřazena konkrétní osobě a slouží výhradně k zajištění bezchybného provozu těchto stránek a ke zlepšení námi poskytovaného servisu.

V rámci uvedení osobních údajů (např.kontaktní formulář nebo email) budou osobní data zachována. To, jakých dat se toto týká, budou zřejmé z příslušného kontaktního formuláře. Tato data budou výlučně použita a zachována pro zodpovězení Vašich podkladů, příp.pro kontakt s Vámi a s tím spojenou technickou administrativu. Následně budou Vaše kontaktní data na Vaše přání po ukončeném zpracování smazána, pakliže tomuto kroku nebudou odporovat žádná zákonná opatření či povinnosti.

Krom toho budou zachována osobní údaje, které mohou být použity k reklamním účelům ve formě tzv.emailových newsletterů. Tento newsletter můžete prostřednictvím přiloženého formuláře nebo emailové zprávě nám adresované u nás kdykoli odhlásit. Po úspěšném přihlášení bude Vaše emailová adresa v našem adresáři odběratelů newsletterů obratem vymazána.

Pro naše reklamní účely si vyhrazujeme právo uložit si do databáze Vaše křestní jméno, příjmení, poštovní adresu a rovněž doplňující údaje - oslovení, akademický titul, rok narození a povolání, pokud nám je sdělíte; používáme je poté pro případné zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech na Vaši poštovní adresu. Své svolení k ukládání a používání Vašich osobních údajů k tomuto účelu můžete kdykoliv zrušit příslušnou zprávou adresovanou na níže uvedený kontakt.

2. Cookies

Aby byl náš web pro návštěvníky atraktivní a bylo možné využívat určité funkce, používáme na některých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory ukládané na Vašem počítači nebo jiném koncovém zařízení. Některé námi používané cookies se po zavření Vašeho prohlížeče smažou (dočasné soubory cookies). Jiné cookies zůstanou na Vašem zařízení uloženy a umožní nám nebo našim partnerům identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookies). V prohlížeči můžete provést nastavení, která Vás budou o vytvoření cookies informovat, a sami pak v můžete individuálních případech rozhodnout, zda je chcete povolit vždy nebo jen někdy a nebo že je chcete obecně zakázat. Jestliže cookies zakážete, mohou být některé funkce našich webových stránek nedostupné.

3. Použití videí (např.Youtube, Vimeo)

Tyto internetové stránky používají portál jako funkci k zobrazení či opakování přehrávaní videí poskytovatele „Youtube“. K tomu slouží rozšířený datový modus, který dle přání poskytovatele nabídne a poskytne informace pro odběratele po zahájení přehrávaní videa/videí. V případě spuštění přehrávaní vložených videí, vloží poskytovatel „Youtube“ cookies, a to za účelem získání informací o chování odběratele. Pokyny od „Youtube“ slouží mj.k získávání statistik o prohlížení videí, zlepšování spokojenosti odběratelů a k zamezení zneužívání obchodních praktik. Nezávisle na přehrávaní vložených videí je při každém kliknutí na tuto stránku navázáno spojení s Google-sítí „DoubleClick“, které lze kdykoli spustit,a to bez vlivu na další zpracování dat.

Další informace k ochraně dat u „YouTube“ naleznete v uvedeném prohlášení o ochraně dat poskytovatele (v německém jazyce) na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

4. Webová analytika

Tento web využívá analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory ukládané na Vašem počítači, které během návštěvy webových stránek umožňují provádět statistické analýzy návštěvnosti. Informace o vašem používání webu generované pomocí souboru cookie jsou zpravidla odesílány na server Google v USA, kde jsou uloženy.

Při aktivování anonymizace IP adresy na tomto webu však Google nejprve provede v rámci členských států Evropské unie a v dalších signatářských státech Úmluvy o jednotném hospodářském prostoru její zkrácení. Jen ve výjimečných případech se na server Google v USA odešle celá IP adresa a k jejímu zkrácení dojde až tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k analytickému vyhodnocení pohybu na webu, k sestavování reportů o aktivitách prováděných na webu a k poskytování dalších služeb spojených s návštěvností a používáním webu provozovatele.

IP adresa odeslaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není nezahrnuta do balíku ostatních dat Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči; upozorňujeme však na to, že ani v tomto případě pak nebudete moci plně využívat veškeré funkce tohoto webu. Dále můžete zabránit získávání dat vztahujících se k Vaší návštěvě webu a vytvořených pomocí cookies (včetně Vaší IP adresy) a jejich odesílání na Google tím, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete následující plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Další možností je - a to platí i pro prohlížeče na mobilních zařízeních - že kliknete na následující odkaz, pomocí něhož se provede přechod do režimu opt-out, který napříště nedovolí nástroji Google Analytics údaje zpracovávat (tento opt-out cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu. Jestliže si cookies ve svém prohlížeči smažete, budete muset na tento odkaz znovu kliknout): Deaktivace Google Analytics

Upozorňujeme na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s koncovkou "_anonymizeIp()" a proto se k dalšímu zpracování dostanou jen IP adresy ve zkráceném tvaru, aby nebyla možná identifikace osob.

5. Google Maps

Na naší internetové stránce používáme internetový portál Google Maps (API) von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps je internetová služba určená k představení interaktivních map za účelem vizuálního znázornění geografických informací.

Kdykoli při navštěvě těchto stránek, které jsou propojeny s mapu Google Maps, budou informace o Vašem kliknutí na naše stránky (jako např.Vaše IP-adresa) přeneseny na Google server v USA a tam i uloženy. Google sdělí tyto informace,bude-li to nutné, třetí osobě,pokud je to povoleno zákonem nebo třetí osoba si tato data u něj vyžádá.

Google nebude spojovat Vaší IP-adresu s dalšími Google soubory. Každopádně je technicky možné,že Google díky použití Google Maps použije obdržená data o příjemci k jeho identifikaci, k tomu účelu vytvoří jeho osobní profil nebo jej vystaví a použije pro jiné účely, na toto nemáme a nemůžeme mít žádný vliv.

Podmínky použití pro Google naleznete na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatečné podmínky použití pro Google Maps na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Podrobné informace k ochraně dat ve spojení s využitím Google Maps pak na internetové stránce Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Jestliže v případě použití Google Maps napříště nesouhlasíte s využitím Vašich osobních dat na portálu Google,je zde možnost webovou službu Google Maps kompletně deaktivovat tím, že ve Vašem počítači vypnete použití JavaScriptu. Google Maps a tímto i ukazatele map nemohou být použity.

6. Právo na informace,opravy,námitky,stížnosti

Samozřejmě máte kdykoli právo obdržet námi vedená osobní data o Vaší osobě. Stejně máte nárok na opravu nesprávně uvedených dat,blokací a vymazání nebo na omezení zpracování a právo odporu proti zpracování osobních dat. Kontaktní adresu naleznete na našem Impressum. Krom jiného máte právo na podání stížnosti k příslušnému správci dat.