Izolace s vysokou odolností proti ohni doplňující spolehlivý izolační systém pro bezpečnou techniku staveb.

Kaimann, světově úspěšný výrobce izolačních materiálů i dále vyvíjí svůj prémiový produkt, izolační systém Kaiflex KKplus. Díky klasifikaci rychlosti vývinu ohně s1 splňuje již dnes ty nejnáročnější požadavky v oblasti požární ochrany – u hadicového materiálů dokonce i bez další dodatečné povrchové vrstvy. Tento materiál ideálně doplňuje Kaiflex KKplus s2, který díky inovativní KaiCene-technologii již dnes nabízí desky bez další povrchové vrstvy vyznačující se výrazněji lepším chováním při ohni a zároveň jejich lepším zpracováním. Projektanti a montážní firmy jsou tak s materiálem Kaiflex KKplus na straně bezpečí a jistoty.

„Náš izolační systém Kaiflex KKplus je ideální volbou izolace technických zařízení budov, spojenou s jistotou ochrany proti ohni a většími úsporami energie. Je zvláště vhodný pro použití ve vysoce frekventovaných veřejných a komerčních budovách, stejně tak ale v rodinných domech,kde je v případě ohně nutné chránit únikové cesty před zplodinami hoření a kouřem“, vysvětluje výkonný ředitel a majitel Gerorg Josef (Jürgen) Kaimann. Kaiflex KKplus dlouhodobě spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a korozi potrubí. Uzavřená buněčná struktura se vyznačuje nejen tvarovou stálostí a lehkým zpracováním, ale i bezpečnou a účinnou parozábranou: tímto je efektivně zabráněno pronikání vzdušné vlhkosti a je zaručena funkčnost izolace po celou dobu provozu systému. Díky kombinaci velmi nízké hodnoty tepelné vodivosti a zároveň velmi vysoké hodnoty difuzního odporu proti pronikání vodních par nabízí Kaiflex KKplus nejlepší ochranu před energetickými ztrátami již při použití nízkých izolačních tlouštěk. Díky svým antimikrobiálním a proti hluku úsporným vlastnostem, stejně tak jako bezvláknité a bezprašné struktuře je Kaiflex KKplus při montáži zároveň velmi flexibilní, a tím ideální i k izolaci zdravotnických zařízení, veřejných, obchodních a průmyslových budov.

Kaiflex KKplus s1 a s2 pro bezpečnou ochranu proti ohni

S materiálem Kaiflex KKplus s1 přichází Kaimann na trh s vysoce ohnivzdorným a téměř bezkouřovým systémem. Nové s1 desky platí díky INCERAMCladding jako „aktivní požární ochrana“. S novodobou, k patentu přihlášenou KaiCene-technologií splňují hadice dokonce i bez dodatečné vrstvy Eurotřídu vývinu kouře s1. Z tohoto důvodu je Kaiflex KKplus s1 obzvláště vhodný pro izolaci budov, kde představuje třída vývinu kouře s1 velkou jistotu v případě požáru. Díky hodnotě λ ≤0,038 W/(m·K) při teplotě 0 °C prokazuje navíc nový izolační

Díky velmi nízkému vývinu kouře dle Eurotřídy B-s2, d0 významně přispívá Kaiflex KKplus s2 k ochraně osob: únikové cesty zůstávají bezpečné a nebezpečí nadýchání či přiotrávení zplodinami z ohně je tak významně sníženo. Díky hodnotě tepelné vodivosti λ ≤0,033 W/(m·K) (hadicový formát) a λ ≤0,038 W/(m·K) (deskový formát) splňuje izolace bez problémů tepelně izolační požadavky kladené na kvalitní izolaci. Díky KaiCene-technologii vykazují Kaiflex KKplus s2 desky menší objemovou hustotu a tím i vylepšenou izolační účinnost ve srovnání s ostatními těžce hořlavými produkty. Další výhoda spočívá v lehkém zpracování: izolační desky vybavené KaiCenetechnologií jsou poprvé bez další vrstvy a tím i lépe ručně zpracovatelné. Jsou k dodání v dimenzích od tloušťky 6 do 32 mm.

Inteligentní kompletní systém pro lehké zpracování

Kaimann je firma vyvíjející moderní technologie v oblasti elastomerních izolací, která neustále nabízí svým zpracovatelům, projektantům i obchodním partnerům inteligentní a kompletní návrhy řešení. Z tohoto důvodu bude právě uzavřen certifikační proces k osvědčení odpovídajících evropských tříd hořlavosti a tříd vývinu kouře jednotlivých systémů. Jednotlivé komponenty na sebe optimálně navazují a vyznačují se vysokou spolehlivostí systému jako celku.Takto je Kaiflex speciální lepidlo 415plus vyvinuto a určeno pro lepení spojů Kaiflex KKplus s1/s2: má nízký vývin kouře, neskapává a vyznačuje se vysokou pevností. Obzvláště komfortní a životnímu prostředí vstřícné je použití Kaifix ECplus, systém sestávající z SK samolepicích R-FORCE spojek určených k rychlému čelnímu slepení spojů. Lepicí vrstvy neobsahují rozpouštědla a jsou v souladu se systémem Green Building, jsou lehce a bezpečně zpracovatelné.

Vedle pečlivě promyšleného systému příslušenství dále nelze opomenout logistický a balicí systém: veškerý materiál je k dodání ve výhodných délkách 1,20 m. Toto umožňuje místem šetřící skladování i flexibilní dopravu – na přání dodává Kaimann materiál přímo na stavbu – místo určení.

 

 

 

 

Aktuální novinky od Kaimann