Области на приложение​

 

 

 

 

 

Области на приложение​

 

 

Индустриални системи

В мащабни производствени обекти дори лек недостатък или дефект при функционирането на тръбопроводите може да доведе до сериозни финансови и екологични проблеми. Затова всяка дългосрочна поддръжка на тръбите започва с избор на ефективна изолация. Тръбопроводите при големи промишлени обекти се изолират по различни причини – ограничаване на температурните отклонения при пренос, контролиране на температурата на повърхността на тръбите с цел избягване на случайно изгаряне и нараняване,  предотвратяване увреждането на слуха на персонала от прекалено силния шум на потока в тръбите и др.

Приоритетна цел на изолацията обаче е предотвратяването на корозия по тръбопроводите. При продължително излагане на агресивни външни влияния само водоустойчива изолация може да запази тръбопроводите сухи за дълъг период от време.

Изолацията на промишлени тръбопроводи следва да има следните свойства:​

 

 

Устойчивост на проникване на влага

Изолацията Kaiflex е изключително устойчива на проникване на влага и надеждно и дълготрайно защитава материала под изолацията.

Отлични акустични резултати

При преминаване през изолацията, енергията на звуковите вълни се разсейва и се намалява общото ниво на шум.

Защитена повърхност

Изолацията може да бъде обект на случайни или умишлени механични въздействия, скъсване или срязване, които могат да влошат свойствата и качествата на изолацията. Kaiflex се предлага със здрави и еластични покрития, които защитават изолацията срещу най-честите причини за повреда.

Предпазва от корозия под изолацията

Kaiflex защитава от образуване на конденз, запазва тръбите сухи и предотвратява корозия под изолацията.

Вградена паронепропускливост

Кумулативната устойчивост на водни пари при изолацията Kaiflex се постига чрез фината структура от хиляди затворени клетки и гарантира пълна паронепропускливост.