Области на приложение​

 

 

 

​​

 

 

Области на приложение​

 

 

Хранителна промишленост

Производството на храни е изключително чувствителна среда и затова е важно да се гарантира, че опасните замърсители, включително прах, влакна, мухъл и летливи органични химикали, не са в състояние да мигрират в храните по време на производствения процес.

Предотвратяването на растежа на опасни плесени и бактерии е особено важно и всички повърхности в местата за производството на храни, включително откритата повърхност на изолацията, трябва да бъдат лесни за почистване и поддръжка. Често при почистване, в допълнение към водата, се използват специализирани почистващи детергенти и изолацията не трябва да поема или да реагира с тези химикали. Затворената клетъчна структура има естествено предимство пред отворените като гъба клетки, но на някои места за приготвяне на храни дори изолацията със затворена клетъчна структура трябва да бъде покрита с допълнително защитно покритие, позволяващо често почистване и третиране.

Допълнителен риск в хранителната промишленост е възможното замърсяване с фибри. Kaiflex изолацията е с безпрахова и безвлакнеста структура и затова специални предпазни мерки не са необходими.

Изолацията, използвана при тръбопроводи в хранителната индустрия, следва да притежава следните характеристики:​

 

 

Устойчивост на проникване на влага

Изолацията Kaiflex е изключително устойчива на проникване на влага и надеждно и дълготрайно защитава материала под изолацията.

Безпрахова и безвлакнеста структура

Прахът и влакната могат да причинят дихателни проблеми. Изолацията Kaiflex е с безпрахова и безвлакнеста структура, запазваща качеството на въздуха в помещенията.

Защитена повърхност

Изолацията може да бъде обект на случайни или умишлени механични въздействия, скъсване или срязване, които могат да влошат свойствата и качествата на изолацията. Kaiflex се предлага със здрави и еластични покрития, които защитават изолацията срещу най-честите причини за повреда.

Химическа устойчивост

Някои химикали и масла потенциално може да реагират при контакт с изолацията или да увредят нейната структура. Защитните покрития Kaiflex - фабрично или допълнително приложени - са устойчиви на най-често използваните химикали.

Антимикробна защита

Изолацията Kaiflex е водонепропусклива и съдържа анти-микробни добавки за сигурна защита срещу плесен и бактерии.