Области на приложение​

 

 

 

 

 

Области на приложение​

 

 

Приложение в търговски сгради и офиси

Търговските и офис сгради са големи потребители на енергия чрез използване на отоплителни и охлаждащи системи в разнообразна гама от конфигурации. Поради продължителния период на експлоатация и дължината на изградените тръбни мрежи в сградата, кумулативната загуба на топлина в топлопреносните мрежи е много висока.

Изолирането на компонентите и тръбопроводите на тези системи помага за намаляване на загубите на енергия до минимум и оптимизиране на разходите, без да се прави компромис с осигуряване на комфортна температура. По-специално, загубите на топлина в неизползвани стаи и сервизни шахти могат да бъдат драстично намалени.

Изолация се полага по цялата тръбопроводна система и трябва да притежава следните характеристики:​

 

 

Безпрахова и безвлакнеста структура

Прахът и влакната могат да причинят дихателни проблеми. Изолацията Kaiflex е с безпрахова и безвлакнеста структура, запазваща качеството на въздуха в помещенията.

Отлични топлинни характеристики

С ниска проводимост и отлични топлинни характеристики, Kaiflex е високо ефективна изолация за широк спектър от цели и приложения.

Long term thermal performance

Preventing moisture ingression into the material structure prevents an increase in the thermal conductivity. Kaiflex has a highly moisture resistant closed cell structure and keeps insulation effective for long periods of time.

Предотвратява топлинни мостове

Когато малките детайли като тръбни опори, вентили, фланци и дъги са останали неизолирани, загубата на топлина е несъразмерно висока. Kaiflex позволява тези елементи да бъдат по-лесно изолирани, като по този начин предотвратява образуването на топлинни мостове.