Области на приложение​

 

 

 

 

 

Области на приложение​

 

 

Акустични приложения

Всяка модерна сграда осигурява удобно и приятно обитаване, като използва различни системи и инсталации за отопление, охлаждане, вентилация, снабдяване с питейна вода, отвеждане на отпадъчните води и др. Шумът, генериран от тези системи и съоръжения, може съществено да намали създадения жилищен комфорт и дори да влоши здравето на живущите, затова мерките за контрол  на шума са много важни.

Намаляването на шума изисква съчетаването на технически решения в следните категории:​

 

 

Звукопоглъщане

При преминаване през звукоизолацията енергията на звуковата вълна се разсейва. Изолирането със звукопоглъщащ материал намалява общото ниво на шум. В някои случаи към звукоизолацията може да има допълнителни изисквания - например за безпрахова и безвлакнеста структура или устойчивост на развитието на плесени.

Звукова бариера

Плътните бариерни материали предотвратяват преминаването на звука чрез отразяване на звуковите вълни обратно. Традиционните звуко-бариери включват олово и битум, но съвременните гъвкави полимерни бариери са по-безопасни, без компромис с качеството на отразяване на звука.

Изолиране на вибрациите

Звукът преминава през твърди материали под формата на вибрации и може да се движи от една повърхност към друга, където има пряк контакт - например между тръба и тръбни опори, носачи, планки. Звукови мостове от този тип са отговорни за голяма част от разпространението на звука. Гъвкавата високоеластична изолация премахва директния физически контакт и предотвратява разпространението на звука чрез вибрации.

Намаляване на шума

Когато повърхността не може да бъде отделена акустично, нивото на излъчен шум може да бъде значително намалено чрез прилагане на изолация директно върху вибриращата повърхност.