Kaiflex HFplus s2
Комплексно решение без халогени с надеждна защита при пожар и срещу корозия

Характеристики на продукта
Като гъвкава изолационна система, Kaiflex HFplus s2 е идеалното решение за техническа изолация при индустриални и специални приложения, както и при строителство с допълнително изискване за влагане на безхалогенни продукти. Класът на димоотделяне s2 предлага също така висока сигурност в случай на пожар и надеждна защита срещу корозия. Kaiflex HFplus s2 е подходящ за изолация на тръби от неръждаема стомана и отговаря на необходимите стандарти за безопасност дори при специално натоварване. Kaiflex HFplus s2 не съдържа PVC, хлориди и бромирани съставки. Изолацията е в съответствие със стандартите за зелени сгради (Green Building Standards) и може да се използва без колебание в устойчивото строителство.

Всички компоненти са оптимално съгласувани едни с други и образуват цялостна безхалогенна система.

  • Безхалогенна изолационна система - включително компонентите
  • Идеално решение при изисквания за безхалогенни продукти в промишлени и специални технологии или приложения в строителството
  • Съответства на взискателните европейски правила за димоотделяне с клас s2
  • Без PVC, хлориди и бромиди
  • Съответства на стандартите за Green Building