Kaiflex EPDMplus
Специализирана изолация за външно приложение и високи температури

Характеристики на продукта
Kaiflex EPDMplus е гъвкав изолационен материал със затворена клетъчна структура с отлична UV-защита и едновременно висока устойчивост на температури до +150 ° С.

Kaiflex EPDMplus надеждно предотвратява конденз и устойчиво намалява загубите на енергия. Структурата със затворени клетки осигурява постоянна бариера срещу водни пари, ефективно спира преминаване на влага и осигурява надеждна изолационна ефективност през целия живот на системата.

  • Запазва гъвкавите си свойства в температурния диапазон между +150 ° С и -50 ° C (-200 ° C)
  • Идеално решение при изисквания за безхалогенни продукти в промишлени и специални технологии или приложения в строителството
  • Интегрираната бариера срещу водни пари намалява риска от корозия под изолацията
  • Добра топлинна ефективност, λ ≤ 0,038 W/(m·K) при 0° C
  • Не капе в случай на пожар