​​​​​​​​​​Kaifle​x EF-E - Designed for reliable performance.

​​​​​​​​​​Kaifle​x EF-E
Надеждна и ефективна изолация.

Характеристики на продукта
Kaiflex EF-E е подобрена гъвкава еластомерна изолация със затворена клетъчна структура, разработена с приоритет - енергоспестяване. Благодарение на безпраховата и безвлакнестата си структура, изолацията Kaiflex EF-E е подходяща за използване както в битови, така и в обществени, търговски и промишлени инсталации.

Kaiflex EF-E е трайна и надеждна изолация, с доказана технология и високо качество.

Kaiflex EF-E се предлага под формата на тръбна и листова изолация при инсталации за топла и студена вода, охладителни инсталации, системи за климатизация и отопление, въздуховоди.
  • Затворена клетъчна структура с вградена паронепропускаемост
  • Присъща устойчивост на корозия
  • Отлични топлоизолационни показатели
  • Гъвкава, безпрахова и безвлакнеста структура
Затворена клетъчна структура с вградена паронепропускаемост
Създадена от хиляди индивидуални водоустойчиви клетки, Kaiflex изолацията е естествено устойчива на проникване на влага и не се нуждае от допълнителна пароизолация.
Присъща устойчивост на корозия
С присъщата си устойчивост на проникване на влага изолацията Kaiflex запазва тръбите сухи и предотвратява корозия под изолацията.
Отлични топлоизолационни показатели
Изолацията Kaiflex има ниска топлопроводимост. Загубата на енергия е сведена до минимум. Това прави Kaiflex така отличен изолационен материал.
Гъвкава, безпрахова и безвлакнеста структура
Прахът и влакната могат да влошат здравето и да провокират респираторни заболявания. Изолацията Kaiflex е изработена без прах и фибри за по-безопасни и здравословни работни условия.