Toepassingsgebieden voor Kaimann producten.​

 

 

 

 

 

Toepassingsgebieden voor Kaimann producten.​

 

 

​​​​​​​​Warmtepompen​

Met behulp van moderne warmtepomptechnologie (GSHP) kunnen huishoudens verwarmd worden onafhankelijk van een conventionele boiler, gewoon door de bestaande warmte te transporteren in het gebouw. Zelfs in de diepste winter, kunnen warmtepompen energie omzetten in nuttige warmte.

Warmtepompen, die steeds vaker gekoppeld zijn met vloerverwarming, transporteren een vorstbestendig koelmiddel door een ondergrondse leiding. Het koudemiddel stroomt door de leiding en neemt de warmte van de omringende grond op. Hoewel het temperatuurverschil verwaarloosbaar laag is, kan deze door het GSHP systeem worden opgenomen omdat het koelmiddel mechanisch aangepast wordt om warmte op te nemen en weer af te geven. De ondergrondse leiding moet warmte absorberen en mag niet geïsoleerd worden. Echter op de punten waar aanvoer en afvoer dicht bij elkaar komen, of daar waar de leidingen zich dicht aan de aardoppervlakte bevinden, moet isolatie worden gebruikt om een maximale systeem efficiëntie te bereiken. De isolatie onder de grond moet bestand zijn tegen vocht en een robuust beschermend oppervlak hebben. Ondergronds kan alleen met een extra beschermende buis + isolatie worden gewerkt. Er mogen geen mechanische krachten op de isolatie inwerken. Waar complexe GSHP systemen, bijvoorbeeld in scholen of ziekenhuizen, worden gebruikt, zijn in de technische ruimte meer leidingen aanwezig. Hoewel de warmte uit de grond gewonnen wordt, liggen de aanvoertemperaturen hier onder de omgevingstemperatuur, en zonder leidingisolatie kan condensatie optreden.

Om condensatie te vermijden en efficiëntie te optimaliseren, moet de isolatie de volgende eigenschappen hebben:

 

 

Vochtbestendigheid

Kaiflex is een superfijne, geslotencellige elastomeer isolatie met een zeer hoge vocht- en waterbestendigheid.

Oppervlakte bescherming

Isolatie kan tijdelijk aan mechanische krachten blootgesteld zijn of ingescheurd worden. Ongeacht of deze schade al dan niet opzettelijk veroorzaakt is, verslechteren de eigenschappen van de isolatie. Kaiflex is met robuuste folie afwerking verkrijgbaar die de isolatie voor de meest gangbare beschadigingen beschermt.

Isoleert complexe systemen

Kaiflex isolatiematerialen zijn zeer flexibel en in veel verschillende afmetingen verkrijgbaar. Dankzij hun flexibiliteit, kunnen ze gemakkelijk worden verwerkt en zelfs de meest complexe vormen kunnen geïsoleerd worden zonder dat hier specifiek geprefabriceerde delen voor nodig zijn.

Waterdamp barrière

Als gevolg van de superfijne celstructuur van Kaiflex producten is de dampremmende werking over de gehele dikte van de isolatielaag ingebouwd. Waterdamp beïnvloedt Kaiflex isolatie niet. Een bijkomende externe dampremmende afwerking is dan ook niet noodzakelijk.